Ontwerp van houtskeletbouw

Het ontwerp van houtskeletbouw is een belangrijke fase, het is tijd om te bepalen hoe de houtskeletbouw eruit komt te zien. Na de voorbereidingsfase en het controleren van de haalbaarheid kunnen de onderdelen van de houtskeletbouw worden uitgewerkt. Dit gebeurt door constructieberekeningen uit te voeren, waarbij de detailtekeningen afkomstig van de architect in 2D worden uitgewerkt. Eventuele bouwtechnische details of aan te brengen onderdelen kunnen in de 2D tekening worden opgenomen.

3D tekening als ontwerp van houtskeletbouw

Om de productie en uiteindelijke montage zo goed mogelijk voor te bereiden wordt het tekenwerk omgezet in een 3D model als ontwerp van houtskeletbouw. Dit wordt gedaan volgens het bouwwerkinformatiemodel (BIM). Door dit model toe te passen kunnen eventuele knelpunten voortijdig worden opgemerkt en aangepast, altijd in overleg met de betrokken partijen. Dit zorgt voor een foutloze productie en een soepele montage van de volledige woning.